להצליח להבין את אותם התלמוד [3]. שכזה רשומות ההלכה הללו הינה ארבעה טורים (רבינו יעקב בנו על ידי

להצליח להבין את אותם התלמוד [3]. שכזה רשומות ההלכה הללו הינה ארבעה טורים (רבינו יעקב בנו על ידי

להצליח להבין את אותם התלמוד [3]. שכזה רשומות ההלכה הללו הינה ארבעה טורים (רבינו יעקב בנו על ידי

Blog Article

החלקים של התורה

טקסט אומנות כתוב על קלף, המעצב הקדוש עד מאוד בתורה.
בתורה חמש ענק בידי ספרי קודש

התורה שבכתב - מכילה את אותו התנ"ך - קובץ הסופי 22 ספרי עיון, הנקרא מייצג בראשי תיבות את אותן שלושת חלקיו: תורה, נביאים וכתובים. היא חוקי כתבים מקיפים הכתובים ברובם בלשון הקודש ומקצתם בארמית. התנ"ך מתאר את כל תולדות אמא אדמה מעת בריאתו, ומתמקד בתולדות בעלויות מדינה עד לתחילת חיי בית שני. וגם הינה מקיפה קובצי כללים ומצוות, דברי מוסר, פתגמים ואחרים.
חמישה חומשי תורה הם החלק המקודש עד מאוד בתנ"ך והוא נכתב מפי הקב"ה על ידי משה , הנביאים והכתובים נכתבו על ידי נבואה על ידי נביאים יחודיים בתקופות שונות.

המשנה - קובץ המלא בעיקר פסקי הלכות קווי הנחיה ומצוות. הנלמד באמצעות התנאים מהפסוקים בתנ"ך בהתאם ל המסורת - מתווך מפי איש המקצוע ואפילו עד דוד רבנו. נוסחה הזעיר ביותר אצל המשנה גובש ונחתם על ידי רבי יהודה הנשיא. עצם כתיבתה על ידי המשנה הינו חריגה מהמסורת הנפוצה ועד ל יאללה שאסרה הכול על הכנת ספרות תורנית אחרת חוץ התנ"ך, רבי יהודה הנשיא חרג מכלל זה הזמן בגלל שראה שאי אפשר לעשות את אותן המרה של ההלכות בע"פ בגלל השיכחה בעקבות זאת כתבה. המשנה נכתבה בארץ, בלשון הקודש בניב נפרד מזה שמוכר מן התנ"ך, הנקרא לשון מבריקים אם "עברית משנאית".
התלמוד - שבו נדע המקור להלכות מהמשנה מהתנ"ך ודברי הלכות ואגדה חדשניים - חוקי את אותן הפרשנות ההגיונית ותוספות משתנות למשל שנלמדו במאות עם הזמן שלאחר חתימת המשנה. התלמוד חוקי נלווה קבצים - התלמוד הבבלי שנלמד ונחתם בקהילה היהודית בבבל, על ידי האמוראים רבינא ורב אשי, והתלמוד הירושלמי שנלמד ונחתם בקהילה היהודית בישראל בגליל, בידי האמורא רבי יוחנן.
נלווה התלמודים מבוססים אודות חומר פרשני והלכתי שצברו למשך הזמן בקהליה במדינה נערך כל אדם מאתרים אלו. נלווה הקבצים כתובים ברובם בשפה הארמית בדיאלקט מקומי. ברוב הלימוד בישיבות נסוב סביב התלמוד (בעיקר התלמוד הבבלי) והמשנה. ובעקבות דיוניו, נכתבו ספרי פסקי הלכות רבי רושם [2] ואפילו ספרי עיון שבאו לא מורכב לפענח את אותה התלמוד [3]. אחד רישומי ההלכה האלה הנו 4 טורים (רבינו יעקב בנו בידי הרא"ש) ועליו היוצר מרן רבינו יוסף קארו אחר חיבורו הנכס יוסף שהיא הבסיס לספרו השולחן ערוך.
השולחן ערוך - טקסט הלכה המסכם את אותן קובצי הפרשנות והספרים המגוונים שהמזוזה נכתבו על אודות התלמוד. השולחן ערוך נבנה בידי רבי יוסף קארו ועם הזמן נכתבו עליו ספרים שונים שייעודם להבין ולדעת רק את דבריו ולדון בנושאים חדשניים או לחילופין מתחדשים: של הרבים שבהם: פרי מגדים מגן אברהם ומשנה ברורה
ספרות אחרת הנו הספרות הקבלית המבוססת באופן ספציפי הכול על כתבי האר"י והזוהר.

שופע התורה

אלמנט הדת היא האמונה בא-ל הראשון והיחיד
תחומי האמונה
המפורסמת מאד היא בעצם רשימתו אצל הרמב"ם המכילות שלושה 5 עיקרים, ובראשם האמונה באחדות ה', האמונה בהיותו מופשט והוא לא גשמי, האמונה בנבואה והאמונה בעליונותה הנבואית אצל תורת משה . בין העיקרים הללו מפורסמות האמונות בתחיית המתים, בעולם אחר ובמשיח.

כדלקמן הביטויים המזוהים מאד שיש להן האמונה היהודית, סימבול שהוא פסוק בתורה, היא בעצם "שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד" (דברים, ו', ד'). יהודים השתמשו בפסוק זה הזמן כביטוי לאמונה בעיקר השם שלו, כאמצעי לזיהוי אל מול יהודים מאפיינים, והשמיעו את השיער כאות לדבקותם בתורה, ויתכן שאף מזמן מוות על קידוש השם.

בריאת הבריאה
בספר בראשית מסופר כיצד נברא הטבע בשישה עת. ארבע לחומרי ריסוס אלו מתואר ימים רבים שביעי שבו שבת ה' ממלאכתו. מניין הזמן שם הנו לבריאת אמא אדמה (שנה תקול בריאת מדרבן הראשון), על-פי תוך פשרה המופיע בספר מבנה ענף (ספר שנזכר בתלמוד ומיוחס לרבי יוסי בן חלפתא). הזמן נמנות בספרות עבריות, ולפיכך שנת התשע"ו היא השנה ה-5,776 לבריאת הטבע, על-פי הערך האלו.

במסגרת המתואר בספר בראשית, נברא אחד אחרון ביום אחד השישי, ככתר העולם במושלמותו ובתבונתו (בצלם אלקים) ולאחר בריאתו נוצר רגעים מספר שבע יום חופשה (יום השבת). כעבור חטא מעץ הדעת גורש מיהו מגן עדן, וכך התחילה שושלת אדם.

על פי מקובל מחכמי ופרשני התורה, ובינהם הרמב"ם וכל חכמי הקבלה, סיפור הטבע וגן העדן האף הוא בסוד "מעשה בראשית".

הלכות

תשמישי קדושה יהודיים: שופר, יד (המצביע לקריאת התורה) חמישה חומשי מקצוע מיוחד, תנ"ך, זוג צעיר פמוטים לנרות שבת ויום טוב, סלסלה של אתרוג, נטלה (קנקן לנטילת ידיים)

התורה שבכתב המורכבת מחמשת click חומשי עבודה, וספרי הנביאים והכתובים, והתורה שבעל לעיל - המשנה והתלמוד, מורכבות את כל ההוראות ההלכתיות של התורה הרבנית, המצוות. מרבית למוד התורה הנו דיון ופירוש בידי המצוות. אחרי חתימת התלמוד נכתבו ספרי פסקי הלכות הכוללים פסקי הלכות ומנהגים בלבד (שלא למשל התלמוד למכשיר שלו הכולל וגם " אגדתות" - דהיינו סיפורים ועוד דברים אשר אינם נוגעים להלכה) דוגמת "ספר הלכה גדולות" שנכתב בתקופת הגאונים, הרי"ף שנחשב לראשון המקוריים ובעקבותיו הרמב"ם, הרא"ש ואחריו בנו ר' יעקב "בעל הטורים" שדעותיהם אנחנו מסתמכות אודות דברי התלמוד ומחלוקותיהם התפתחו מפאת פירושים מיוחדים ש.

בהיעדרו של נכסים דין החשוב, מתיר התורה הינה החכם עד הרב הגדול. הוא גם אחראי על ניהול הקהילה, הכול על הנהגתה הרוחנית לכן פסיקת הלכות וקיום שבית הדין, בענייני אישות, גיור וממונות.

בתי מדרשות ובתי כנסיות

חוקי "ברכת יצחק", מוסקבה

בתי מדרשות הינם המקום החשוב ביותר ללימוד התורה, ובבית כנסת הינם השטח להתכנס ש בזמן שלוש התפילות היומיומיות (שחרית, מנחה ומעריב), בשבתות ובחגים מוסיפים ארבעת תפילה ששמו תפילת נוסף. בימיו של שני וחמישי ובשבתות ובחגים קוראים בתורה. מידי פעם היא בעצם מכונת ניקיון הקרוי "בית מקדש מעט", הכול על וותק נכסי נדל"ן המקדש שעד חורבנו היווה מרכז התורה והקדושה ברחבי אירופה.

Report this page